• page_banner

เหล็กแท่ง

  • แท่งอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปหลัก

    แท่งอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปหลัก

    แท่งอลูมิเนียมโดยทั่วไปจะเป็นโปรไฟล์ที่อัดขึ้นรูปจากแท่งอลูมิเนียมขั้นต้น ซึ่งต้องใช้กระบวนการหลายอย่าง เช่น การถลุง การทำให้บริสุทธิ์ การกำจัดสิ่งเจือปน การกำจัดก๊าซ และสุดท้ายการผลิตเพื่อให้ได้เป็นโปรไฟล์ที่ต้องการโดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆตามการใช้งานที่แตกต่างกัน ส่วนประกอบโลหะที่อยู่ในแท่งอลูมิเนียมก็แตกต่างกันไปเช่นกันคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน ฝากข้อมูลของคุณไว้ แล้วเราจะมีคนพิเศษให้ใบเสนอราคาแก่คุณ